Giới thiệu
Công ty TNHH RAPID Việt Nam là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của RAPID HVAC (Singapore) chuyên về hệ thống HVAC-R cho các công trình tàu biển và giàn khoan (hàng hải và xa bờ).
Sản phẩm & Dịch vụ